10x nawilżane chusteczki odświeżające z płynem antybakteryjnym marki Gsmstock

od 0,00 PLN

10x Nawilżone Chusteczki Odświeżające z Płynem Antybakteryjnym do Gabinetu, Biura, Domu, Samochodu.

Antybakteryjne chusteczki do dezynfekcji rąk bez użycia wody, o błogim zapachu i właściwościach nawilżających. Ręce pozostają czyste z uczuciem świeżości bez efektu "lepkości".

OSTRZEŻENIA:
Nie stosuj na uszkodzonej skórze.
Omijaj okolice błon śluzowych, warg,, a także okolic intymnych, a także oczu.
Nie stosuj u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Tylko do wykorzystania zewnętrznego.

informacje techniczne:
Przebadany dermatologicznie
data ważności: 03.2023

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
produkt jest łatwopalny, zarówno ciecz jak i opary. Jest toksyczny dla organizmów wodnych w długim przedziale czasowym. Przechowuj chusteczki z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i źródeł zapłonu. Artykuł przechowuj w miejscu chłodnym i wentylowanym.

PIERWSZA POMOC:
KONTAKT Z OCZAMI: przepłukuj oczy z otwartą powieką poprzez kilka minut dużą ilością chłodnej wody. W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów, wypłukać usta i podać do wypicia dużą ilość wody.
w sytuacji wystąpienia niepokojących, nieprzemijających objawów (np.: podrażnienie) skontaktuj się z lekarzem.

produkt jest zaplombowany.
Zerwanie plomby jest równoznaczne z utratą prawa do zwrotu artykułu, ze względu na ochronę zdrowia i względy higieniczne.

W przesyłce:
10x chusteczka z płynem antybakteryjnym 16x17 cm
data ważności: 03.2023